×

Eroare

Tema pentru afișare nu este disponibilă. Vă rugăm contactați un administrator al site-ului.

Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval

cascavalSpaţiu de interferenţă al ideilor, teritoriu interdisciplinar cu valenţe multiculturale, Universitatea are menirea să ofere prin educaţie modele umane şi repere recunoscute, putere care să te apere, oriunde te-ar purta timpul, asemeni pământului natal sfânt purtat în sandale de războinicii antici.

Ca rezultat al iniţiativelor promotorilor săi de seamă, se pare că Moldovei i-a fost destinată crearea şi dezvoltarea învăţământului chimic tehnic, născut în anul 1882 odată cu înfiinţarea de către Petru Poni a primului laborator de chimie al Universităţii din Iaşi, care va genera în anul 1912 înfiinţarea Secţiei de Chimie aplicată, ulterior Chimie Industrială, în cadrul Universităţii din Iaşi. Din acest moment, evoluţia acestei secţii către învăţământul specific de inginerie chimică şi spre înfiinţarea (în anul 1937), dezvoltarea şi consolidarea prestigiului facultăţii destinată formării inginerilor chimişti a reprezentat o prioritate în mediul universitar ieşean, fiind girată de personalităţi marcante ale ştiinţei şi mediului universitar: Cristea Niculescu-Otin, Neculai Costăchescu, Constantin V. Gheorghiu, Petre Bogdan, Ilie Matei, Cristofor I. Simionescu, pleiadă întregită de marii noştri dascăli ai sfarşitului de mileniu şi contemporani.

Acum, în anul aniversării a 102 ani de invăţământ de inginerie chimică, facultatea noastră, integrată mult mai mult decât doar spaţial şi temporal într-una dintre cele mai de prestigiu universităţi, dovedeşte că respectă şi duce mai departe visurile şi eforturilor dascălilor care au crezut în învăţământul universitar de inginerie chimică, devenind un fanion al excelenţei româneşti în educaţie şi cercetare. Invăţământul universitar ingineresc în orice domeniu oferă absolvenţilor cea mai completă pregătire. Produsele imateriale oferite de Universitate pe piaţă sunt cunoştiinţele şi competenţa - sub diverse forme: pregătirea de specialişti în diferite domenii specifice (prin educare, instruire, training etc.), cercetare, proiectare consultanţă, expertiză, implicarea membrilor comunităţii academice în diferite aspecte ale vieţii societăţii etc. Insă, dacă ceva poate da culoare, parfum, fascinaţie şi dorinţă unei domeniu atât de tehnic precum ingineria, dacă ceva poate crea viaţă şi o poate perpetua, dacă ceva poate înnobila un univers, atunci acel “ceva” este chimia.

In acest context, consider că includerea noastră ca partener decisiv la organizarea şi derularea Etapei Naţionale a Olimpiadei de Chimie 2014 reprezintă o recunoaştere a calităţii activităţii academice, a nivelului de excelenţă al infrastructurii didactice şi de cercetare din facultatea noastră, a dorinţei şi deschiderii noastre către mediul preuniversitar şi, de ce nu, a bucuriei comune că există tineri atât de pasionaţi de chimie.

Si, poate esenţial, ne bucurăm că putem contribui concret la un eveniment în oraşul pe care cu toţii iubim să îl considerăm Capitală a Educaţiei şi Culturii.

In numele colegilor mei, doresc mult succes participanţilor şi tuturor celor care s-au implicat cu mare drag în organizarea acestei etape finale naţionale a Olimpiadei de Chimie!

Profesor universitar dr.ing. Dan Caşcaval,
Decanul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului,
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi